تمام مطالب برچسب : آموزش رایگان بیسیک4اندروید
ساخت اسپلش و کار با تایمر در بیسیک۴اندروید

ساخت اسپلش و کار با تایمر در بیسیک۴اندروید

در این بخش و در جلسه پنجم آموزش، یک صفحه اسپلش یا خوش آمدگویی میسازیم و با تایمر ها در بیسیک۴اندروید آشنا می شویم. صفحه اسپلش همان صفحه خوشامدگویی است که پس از اجرای برنامه به مدت چندثانیه اجرا، و سپس به صفحه اصلی می رود.